به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:صبح امروزآقای مسعود تقی زاده مدیر پایانه قدس شاهین دژبه نمایندگی از رانندگان خطوط بین شهری شاهین دژ - تکاب با حضور در فرمانداری  از تلاشهای اثر گذار فرماندار شهرستان شاهین دژ در خصوص پیگیری و اجرای طرح لکه گیری جاده شاهین دز به تکاب قدردانی نمودند.

وی با اعلام قدردانی  از زحمات فرماندار در خصوص پیگیری آسفالت این جاده   در خصوص وضعیت این محور گفت: بدلیل آسفالت نامناسب این جاده که در سالهای اخیر هیچ توجه ای به آن نشده است رانندگان  متحمل هزینه های اضافی تعمیر ونگهداری خودرو شده و همواره آبستن تصادفات مختلف بوده وی همچنین    از خدمات دولت تدبیر وامید  نیز در بخشهای مختلف  تقدیر نمودند.

شایان ذکر است جاده شاهین دژ به تکاب  بدلیل وضعیت نامناسب بعنوان یکی از مطالبات مهم مردم این محور با پیگری فرماندارمحترم و عنایت استاندارمعزز استان  تا پایان سال جاری عملیات لکه گیری و روکش آسفالت آن  تا مایین بلاغ   اجرایی خواهد شد..