به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ به ریاست فرماندار در محل فرمانداری با حضور اعضا این کارگروه برگزار شد.

آقای عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین جلسه با تاکید برتقویت اقدامات فرهنگی واجتماعی در امر مبارزه با مواد مخدر گفت: اقدامات فرهنگی واجتماعی در امر مبارزه با مواد مخدر باید همواره جدی گرفته شود.

فرماندار شهرستان شاهین دژ با تاکید براستفاده از روشهای بدیع و نو در امرمقابله با پدیده شوم اعتیاد افزود: همواره بایدبا خلاقیت و نو آوری از روشهای بدیع و نو در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد واز روزمرگی دراین امر مهم  دوری کرد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین دژ با تاکید بربرنامه ریزی منظم جهت مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت:به منظور بهره برداری مناسب از امکانات وتوانمندی هاو ظرفیتهای منطقه ای  برای مبارزه با این پدیده ی شوم  جلسات این شورا بصورت دور ه ای در ادارات ومراکز عمومی ودولتی برگزار گردد تا اثر گذاری لازم را داشته باشد.

برنامه ریزی جهت  برگزاری جلسات شورا در جمع دانشجویان , دانش آموزان , ورزشکاران و روسای هیئت های ورزشی , کارگران,هنرمندان و امدادگران هلال احمر از جمله این تاکیدات بود.