به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:بحث و بررسی مشکلات و نواقصات مربوط به حوزه راهداری و همچنین درخواست و پیگیر رفع نواقصات جاده ای  و بهبود وضعیت موجود راههای حوزه شهرستان  موضوع اصلی این نشست بود .
 در این دیدارآقای عباسی   فرماندار شهرستان شاهین دژ با تاکید بر تکمیل برخی از طرحهای نیمه تمام خواستار تکمیل نواقصات روکش آسفالتی جاده های شهرستان شد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان نیز گفت:خوشبختانه در این راستا پیگیریها و اقدامات اساسی نیز صورت گرفته که به محض مساعد شدن شرایط جوی در اوایل سال آتی اقدام خواهد شد .

ایشان همچنین با اشاره به طرحهای اجرایی این اداره در شهرستان شاهین دژ اظهار داشت:

-تکمیل روکش آسفالتی محور شاهین دژ بوکان به طول ۷کیلومتر که مراحل اداری  و انتخاب پیمانکار آن مشخص شده است.
-روکش کامل محور شاهین دژ تکاب با اعتبار ی بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال که مبلغ اولیه ۷۰ میلیارد آن تامین و موضوع در مرحله برآورد جهت اجرای مناقصه می باشد
-اجرای قطعه دوم روکش آسفالتی محور شاهین دژ میاندوآب( کشاورز شاهین دژ )
و همچنین  اجرای حدود ۱۰ کیلومتر روکش آسفالتی جاده های روستایی در مرحله اول از دیگر نتایج این دیدار بود.