به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:   اعضای شورای اسلامی شهر کشاورز وبخشدار کشاورزبا  فرماندارشهرستان  دیدار و گفتگو نمودند و گزارشی  در خصوص طرحها و برنامه های آینده شهرداری و شورا ، مسائل ، مشکلات و نیازهای شهر کشاورزدراین جلسه ارائه نمودند.

فرماندار شهرستان شاهین دژ نیز دراین دیداربا قدردانی از اقدامات و تلاشهای سازنده شورای شهر کشاورز گفت: اعضای شوراهای شهر وروستا باید با دیدگاه تعاملی و همدلی در جهت رفع مشکلات شهر و روستا گام بردارند.

عباسی فرماندار شاهین دژ افزود: توسعه و پیشرفت دربستروحدت وهمدلی و وفاق جمعی قطعاً محقق خواهد شد.