به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان صبح امروزدر نشستی صمیمی دردل ها ومسائل ومشکلات خود را با فرماندارمطرح نمودند.

حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژدراین مراسم با تبریک هفته معلم گفت:حمایت قانونی  از فعالیت های اصحاب فرهنگ وهنردر شهرستان با قوت پیگیری می شود.

فرماندار شهرستان شاهین دژ با قدردانی از حضور اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان در جلسه اظهار داشت:انتقادهای سازنده و اثرگذار را با جان ودل قبول می کنیم ودر جهت رفع کاستی ها با هماهنگی کلیه دستگاههای اجرایی تلاش خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گفت:زمینه فعالیت قانونی دررشته های مختلف هنری وفرهنگی  در شهرستان برقرار است واز این فعالیت های حمایت می شود.

فرماندار شهرستان شاهین دژدراین جلسه به سوالات ومسائل طرح شده در فضایی صمیمی پاسخ دادند ودر پایان به این هنرمندان هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید.