به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:مدیرکل اموال ودارایی های استان ظهر امروز با حضور در فرمانداری این شهرستان با فرماندار شاهین دژ دیدار وگفتگو نمود.

بررسی وضعیت اعطای عرصه اراضی شهری شاهین دژ  به مردم و تشریح ماموریت های بنیادمستضعفان  از اهم موضوعات این جلسه بود.