به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی صبح امروز با حضور در فرمانداری شاهین دژ با فرماندار دیدار وگفتگو کرد.

همچنین خانم تاجفر مدیرکل امور بانوان وخانواده استانداری  بهمراه فرماندار شاهین دژ با حضور در روستای حصار  بخش مرکزی این شهرستان از طرح اشتغال زنان روستایی این منطقه نیزبازدید نمودند.