به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:فرماندار شهرستان شاهین دژ,امام جمعه کشاورز ,بخشدار کشاورز وجمعی از مدیران در آستانه هفته دولت با سه خانواده معظم شهدا در بخش کشاورز دیداروگفتگو نمودند.

فرماندارشهرستان شاهین دژدراین دیدارهابا تجلیل از صبر واستقامت خانواده معظم این شهیدان گفت:تمام اقتدار وبزرگی امروزکشور مرهون خون پاک شهدا وایثارگری این عزیزان است.

دراین دیدارفرماندار وامام جمعه کشاورز ,بخشدار کشاورز با خانواده معظم شهید جعفرپور,شهیدسعادتی, شهید موسوی  دیدار نمودند ودر پایان با اهدالوح یادبود وهدایایی از این عزیزان تجلیل بعمل آمد.