به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: در ششمین روز از هفته گرامیداشت دولت با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژطرح گازرسانی به 14روستای شهرستان با اعتبار14میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

همچنین کلنگ احداث مدرسه 3کلاسه روستای هاچه سو در بخش مرکزی با حضور فرماندار به زمین زده شد.

درادامه برنامه های ششمین روز از هفته دولت  طرح بهسازی وآسفالت 16هزار مترمربع از معابر شهر کشاورز با اعتبار4میلیارد ریال با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژبه بهره برداری رسید.