عیادت فرماندار شاهین دژ از دانش آموزان حادثه دیده در نشت گاز در مدرسه روستای عباسبلاغی به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: فرماندار شهرستان شاهین دژبهمراه معاون فرماندار ,بخشدار مرکزی,رئیس آموزش وپرورش شاهین دژ با حضور در بیمارستان شهید راثی از دانش آموزان مدرسه روستای عباسبلاغی که بدلیل نشت گاز دچار مسمومیت خفیف شده بودند عیادت نمودند. آقای عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژدر حاشیه این دیدار از نزدیک در جریان روند درمانی این دانش آموزان قرار گرفت ودستور ات لازم در خصوص پیگیری موضوع وعلل نشت گاز دراین مدرسه را صادر نمودند. شایان ذکر است 12 نفر از دانش آموزان دختر مدرسه ابتدایی روستای عباس بلاغی در اولین روز بازگشایی مدرسه دچار گازگرفتی شده که با اقدام بموفع معلم مدرسه تمامی دانش آموزان به مراکز درمانی اعزام شدند بگفته پزشک معالج حال عمومی این دانش آموزان رضایت بخش گزارش شده است.