به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان شاهین دژ:آقای حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ اعلام کرد:در پایان آخرین روز ثبت نام انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستامجموعا  619 نفراز کل شهرستان در فرمانداری وبخشداری های تابعه  شاهین دژ ثبت نام نموده اند.

آمارقطعی ثبت نام کاندیداهای این دوره در شهرهای سه گانه :

✅ ۹۵ نفر از شهر شاهین دژ

✅ ۲۷ نفراز شهر محموداباد

✅  ۱۳ نفراز شهر کشاورز

و تعدادثبت نام کنندگان در شهر وروستا به تفکیک

-  شهری  ۱۳۵ نفر

روستایی484 نفر

آمارنهایی ثبت نام کنندگان در مناطق روستایی شهرستان:

- بخش مرکزی 296 نفر

بخش کشاورز  188 نفر

می باشد.

واز مجموع619 نفرثبت نامی 20 نفرخانم(12نفر در شهرهاو8نفر درروستایی)  در شهرستان برای انتخابات شوراهای شهر وروستا ثبت نام نموده اند.

آمار ثبت نامی در انتخابات شوراهای شهر وروستا در سال  92تعداد502نفر بوده در سال96به619نفر افزایش پیدا کرده که رشد23/06 درصدی را نشان می دهد.