به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:آقای حسین عباسی فرماندار شهرستان شاهین دژ در بازدید میدانی خود از روستای تیزخراب ویوسف کند در بخش کشاورز، از بستر رودخانه آجرلو نیزبازدید نمودند . 

ایشان در این بازدید موضوع احداث  دیوار ساحلی وبهسازی ولایروبی بستر رودخانه در برخی ازمسیرهای  رودخانه را مورد بررسی قرار داده و خواستار همکاری و مشارکت اهالی روستا در جهت احدث و بهسازی  در این مسیر گردید .

شایان ذکر است رودخانه آجرلو هر ساله با تداوم بارشها بصورت سیلاب به روستاها واراضی کشاورزی  مناطق آجرلو در بخش کشاورز خسارات زیادی تحمیل می کند.

همچنین در ادامه این بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از پل شهید آفتابی روستای یوسف کند نیز که توسط مادر شهید آفتابی وخیرین روستا احداث شده بازدید نموده ودستورات لازم در خصوص ایجاد نرده های ایمنی بر روی پل را صادر نمودند ودر این خصوص خواستار مشارکت  اهالی روستا در ایجاد حفاظ ایمنی بر روی پل شدند.

دراین بازدید امام جمعه بخش کشاورز,بخشدارکشاورز وجمعی از مسئولین ادارات شهرستان فرماندار را همراهی می نمودند.