هم از لحاظ طبيعي و هم از لحاظ اعتقادي حائذ اهميت مي‌باشد به گونه‌اي كه در فصل بهار جائي بسيار مناسب براي تفريح و استفاده از طبيعت است و همه ساله مردم گوسفنداني را به بالاي كوه برده و قرباني مي‌كنند.