رئیس هیئت بازرسی شهرستان شاهین دژ با اشاره به انتخاب بازرسان و سربازرسان انتخابات گفتدوره آموزش توجیهی بازرسان و سربازرسان در 23 اردیبهشت ماهساعت 9صبح در محل سالن مدرسه کارودانش   برگزار می‌شود.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری  شاهین دژ،آقای یزدانی رئیس هیت بازرسی شهرستان اظهارداشت:کنترل و بازرسی، اصول اطمینان در اجرای وظایف قانونی از سوی عوامل اجرایی، گزارش تخلف‎ها، شناسایی سربازرسان و بازرسان، برگزاری دوره‎های آموزشی برای بازرسان و سربازرسان ، پایش کنترل تخلفات و احصا آن، پیگیری حسن اجرایی وظایف بازرسان و سربازرسان  است.

رئیس هیئت بازرسی شهرستان برانتخابات  شاهین دژ ادامه داد: برای هر شعبه اخذ رای یک بازرس و به ازاء هر 15 بازرس یک سربازرس انتخاب شده است.

وی افزود: عدم عضویت در ستاد انتخاباتی، عدم خویشاوندی با داوطلبان انتخابات، دارا بودن سن 18 سال از جمله شرایط انتخاب بازرسان و سربازرسان می باشد.

وی یادآور شد: شرکت دردوره آموزشی و نظارت بر حسن وظایف و تکالیف ابلاغی در شورای اخذ رای و انتقال تخلف‎های احتمالی از جمله وظایفمی است که برای بازرسان و سربازرسان اندیشیده شده است.

رئیس هیت بازرسی انتخابات شهرستان شاهین دژ تاکید کرد: دوره آموزش توجیهی در 23 اردیبهشت ماه برای کل بازرسان و سربازرسان برگزاری گردید.

وی گفت: دبیرخانه هیت بازرسی در فرمانداری شهرستان شاهین دژ مستقر است و آماده پذیرش هر گونه انتقاد و شکایات در خصوص انتخابات است.